Natriumdikromat for Læring

1. Fysisk-kjemisk egenskap Engelsk navn: natrium dikromat Alternativt navn: natriumbichromate Kjemisk formel: Na2Cr2O7 · 2H2O Relativ molekylmasse: 297.99 Kjemikalietype: uorganisk stoff-dikromat-natriumsalt Type kontroll: natriumdikromat (giftig) Lagring: lagre det i lukket...

Chat nå