Hjem > Kunnskap > Innhold
Saker som trenger oppmerksomhet på lagring av natrium dichromate
Sep 19, 2018

Lagre på et kjølig, tørt, godt ventilert lageret. Hold unna ild og varme. Lagring temperatur mer enn 35 ℃, relativ fuktighet ikke overstiger 75%. Pakking segl. Med reduksjonsmiddel, alkohol og andre egen lagring, unngå blandede lagring. Lagringsområde bør være utstyrt med egnede materialer for lekkasjer.