Hjem > Kunnskap > Innhold
Metoder for analyse av kromsyre
Sep 19, 2018

Bestemmelse av innholdet av kromsyre i luft: Etter at prøven ble oppsamlet av filteret, oppløst med svovelsyre, og deretter ved Colorimetry (Niosh-metode) etter tilsetning av Diphenyl Kabbah.

Bestemmelse av kromsyreinnhold i vann: Etter ekstraksjon bestemmes prøven med atomabsorpsjonspektrometri eller kolorimetrisk metode. Avfallsbehandlingsmetode: Konsentrert kromsyreavfallsvæske omdannes til trivalent krom etter kjemisk reduksjon, juster pH-verdien av løsningen, gjør det presipitativt, sediment ved avfallsbehandling av kjemisk avfall.