Hjem > Kunnskap > Innhold
Fysisk-kjemiske egenskaper av tre kromklorid
Sep 19, 2018

Kromtriklorid er for det meste lilla monoklinisk krystall, kromion er i det oktaediske rommet dannet av kloridion på hexahedronen. Den relative tettheten er 1,76 g / cm3, smeltepunktet er 83 grader, og tettheten er 2,87.

Det er lett å deliquescens, oppløselig i vann, lilla i fortynnet løsning, grønt i konsentrert oppløsning, og pH i 0,2 mol / L oppløsning er 2,4. Løselig i alkohol, litt løselig i aceton, nesten uoppløselig i eter.

Stabil ved romtemperatur og atmosfærisk trykk for å unngå lys, åpen ild og høy temperatur. Sublimere ved 950 grader Celsius og dekomponere ved 1300 grader Celsius.