Hjem > Kunnskap > Innhold
Natrium dichromate fysiske egenskaper
Sep 19, 2018

Utseende og karakter: orange-rød krystallisering, lett å hygroskopisk.

Smeltepunkt (℃): 357 (vannfri)

Relativ tetthet (vann = 1): 2,35

Kokepunkt (℃): 400 (vannfri)

Molekylære formel: Na2cr2o7 2H2O

Molekylvekt: 297.99 løselighet: løselig i vann, uløselig i alkohol.