Hjem > Kunnskap > Innhold
Bruk av kromsyre
Sep 19, 2018

Kromsyre brukes mest i laboratoriet som rengjøringsvæske, både surt og oksyderende, kan fjerne smuss og uoppløselige stoffer på indre og ytre vegger av eksperimentelle instrumenter.

Kromsyre kan blandes med oksidasjonsmidler. Mange organiske forbindelser kan oksyderes ved kromsyre, og mange heksavalente krombaserte oksidanter er blitt utviklet.

Kromsyre kan også brukes til forkroming, høy renhet metallkrom, brukt til produksjon av pigmenter, mordanter, medisiner og kull, også brukt i produksjon av visse glasurer og glassmaleri.