Gassrensing Kalium Permanganate

Gassrensing Kalium Permanganate

Blandet med aktivert alumina og andre bindemidler, kan kaliumpermanganat i flytende form impregneres i pellets som kjemiske medier for å oksidere gassformige forurensninger effektivt, inkludert svoveldioksid, hydrogensulfid, nitrogenoksyd, formaldehyd, aldehyder med lav molekylvekt og organisk ...

Chat nå