Jordrensning Kalium Permanganate Permanganate

Jordrensning Kalium Permanganate Permanganate

Fenantren, pyren og hydrokarbon samt organiske forbindelser kan fjernes fra jord ved hjelp av sterk oksidasjonsevne for kaliumpermanganat for effektivt å forhindre skjedeblod, svart mugg, demping og rotrot fra forekomsten. Klargjør vandig løsning av kaliumpermanganat med ...

Chat nå