Hjem > Nyheter > Innhold
Mekanisk-egenskaper av natrium Permanganate
Sep 19, 2018

Tegn: rød lilla krystall eller pulver.

Relativ tetthet: 2.47

VANNLØSELIGHET: oppløselig i vann, etanol og Eter, løselig i flytende ammoniakk.

Smeltepunkt: 170 grader C

Kokepunkt: 100 grader C

Oppbevaringsbetingelser: lagerhus ventilasjon, lett lasting og lossing, atskilt fra organiske saken, reduksjonsmiddel og svovel fosfor brennbare materialet.