Hjem > Nyheter > Innhold
Potassium Permanganate Physicochemical Properties
Sep 19, 2018

Utseende og karakter: Lilla krystallinsk fast stoff

Løselighet: Løselig i vann, lut, lettoppløselig i metanol, aceton, svovelsyre

Tetthet: 1,01 g / mlat 25 ° c

Smeltepunkt: 240 ° C

Løselighet i vann: 6.4 g / 100 ML (20ºc) Stabilitet: stabil, men kontakt med brennbare materialer kan forårsake brann. Stoffer som skal unngås inkluderer reduksjonsmidler, sterke syrer, organiske materialer, brannfarlige materialer, peroksyder, alkoholer og kjemisk aktive metaller.

Sterkt oksidasjonsmiddel. Oppbevaringsforhold: Oppbevaringsventilasjon, lett lett lossing, med organisk materiale, reduksjonsmiddel, svovelfosfor brannfarlig separat lagring