Hjem > Nyheter > Innhold
Kalium Permanganate Eiendom
Sep 19, 2018

I kjemisk produksjon, mye brukt som oksidant, som sukkerraffinering, vitamin C, isoniazid og benzoinsyre, som konserveringsmiddel, desinfeksjonsmiddel, deodorant og motgift, i vannrensing og avløpsvannbehandling, vannbehandlingsmiddel for å oksidere hydrogensulfid, fenol , jern, mangan og organisk, uorganisk og andre forurensende stoffer, kontroll lukt og avfarging; i gassrensing kan spor av svovel, arsen, fosfor, silan, boran og sulfider fjernes; i gruvedrift og metallurgi, for separering av molybden fra kobber, fjerning av urenheter fra sink og kadmium, og flotasjon av forbindelser, oksidasjonsmidler for spesielle stoffer, voks, fett og harpiks, Fargemiddel for tre og kobber.