Hjem > Nyheter > Innhold
Sodium Permanganate
Sep 19, 2018

Vanlige kjemiske produkter av natriumpermanganat. Det kan brukes som oksidasjonsmiddel, baktericid, motgift og kan også brukes som erstatning for kaliumpermanganat. Eksplosjon forekommer i svovelsyre, ammoniumsalt eller hydrogenperoksid. Glyserin og etanol kan forårsake spontan forbrenning. Kontakt med reduksjonsmidler, organiske forbindelser og brennbare stoffer som svovel og fosfor medfører fare for forbrenning og eksplosjon.